Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/596
Title: Eurowindow 15 năm xây niềm tin và tạo dựng giá trị
Authors: Thương Nguyễn
Keywords: Eurowindow
Niềm tin
Thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.70-71
Abstract: Năm 2017 qua đi đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, Eurowindow không chỉ thành công khi giữ vững vị thế nhà sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam mà còn có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn tầm quốc tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/596
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.