Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59620
Title: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc 40 năm nhìn lại (1979-2019)
Authors: Trần, Đức Cường
Keywords: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
Phía Bắc Tổ quốc
Tháng 2-1979
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.74-76
Abstract: Sáng ngày 15-2-2019, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979-2019)". Tại hội thảo, PGS, TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, có bài phát biểu đề dẫn. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc (1979).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59620
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.