Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5967
Title: Giá trị nhân văn trong triết lý về tự do tinh thần của F.M.Dostoevsky
Authors: Mai, Thị Hạnh Lê
Keywords: F.M.Dostoevsky
Triết lý về tự do tinh thần
Giá trị nhân văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.82-88
Abstract: Với tư cách một triết lý, tư tưởng về tự do tinh thần của F.M.Dostoevsky là tư tưởng vì con người, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ông đối với đời sống tinh thần con người. Các tác phẩm của ông không chú trọng đến sự nghèo khổ về vật chất mà chú trọng đến sự áp bức tinh thần, tình trạng nô lệ và nghèo đói về tinh thần của con người. Ông lo lắng cho xã hội Nga trước sự đơn điệu về tinh thần, khi ở đó sự ngự trị thuộc về những con người chỉ biết ùa theo đám đông, tư tưởng cũ kỹ, đơn điệu. Ông phê phán con người chung chung, mong muốn xã hội tạo điều kiện cho con người ăn năn, trở lại làm chính mình, giữ được sắc thái riêng. Triết lý của ông còn có ý nghĩa cảnh báo đối với việc xây dựng một xã hội theo mô hình có thiên hướng xóa bỏ nhân tính, cá tính của con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5967
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_409.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.