Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59674
Title: Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 25 năm không ngừng sáng tạo
Authors: Bích Thủy
Keywords: Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
25 năm không ngừng sáng tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 289 .- Tr.17-19
Abstract: LTS: 25 năm qua, nét chung của các tác phẩm đoạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) chính là sự bứt phá, sáng tạo trong khó khăn, hướng đến xu hướng kiến trúc tiến bộ, góp phần định hướng phát triển kiến trúc, phục vụ tốt hơn cho người dân và xã hội – cộng đồng… Diễn đàn KTS trên TCKT số này ghi nhận một số ý kiến của các KTS về GTKTQG, những đổi mới và sáng tạo của kiến trúc đương đại. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59674
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.