Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59683
Title: Mô hình quản trị tại các trường đại học tư thục Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thanh Thảo
Tạ, Ngọc Thúy
Đàm, Quang Minh
Hoàng, Anh Đức
Phạm, Hùng Hiệp
Keywords: Đại học tư thục
Mô hình quản trị
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.1-7
Abstract: Khoảng 30 năm trước, các trường đại học (ĐH) dân lập đầu tiên ra đời, giống như những “phiên bản” không đầy đủ của ĐH công lập, được vận hành bởi đội ngũ sáng lập là những nhà giáo, quan chức về hưu cùng lối quản trị truyền thống nhưng lại không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Thêm vào đó, sự sở hữu tư nhân không được thừa nhận, khiến cho các trường ĐH ngoài công lập (NCL) càng không có động lực để cải tổ từ chính bên trong.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59683
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.