Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59686
Nhan đề: Thiết kế hoạt động sắp xếp theo quy luật cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo cách tiếp cận STEM
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Tuấn
Lê, Thị Vân
Từ khoá: Giáo dục STEM
Trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
Thiết kế hoạt động sắp xếp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.8-13
Tóm tắt: Giáo dục STEM là một chiến lược quốc gia được đề xuất bởi Hoa Kỳ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng đổi mới. STEM (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục Kĩ thuật và Toán học) nổi lên như một cách tiếp cân mới trong giáo dục, đề đáp lại nhu cầu đổi mới hứng thú học tập của học sinh và khả năng thực hành các kĩ năng trong lĩnh vực STEAM. Các hoạt động STEM có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống chúng ta, cung cấp các bài học thực hành và tư duy STEM cho học sinh, thúc đẩy tư duy phản biện và sáng tạo, có ý nghĩa và phù họp với học sinh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59686
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.