Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59689
Title: Xây dựng công cụ hỗ trợ sinh viên tự học môn vẽ kĩ thuật xây dựng
Authors: Đặng, Lê Trầm Hương
Nguyễn, Thanh Vân
Nguyễn, Thị Kim Uyên
Keywords: Xây dựng công cụ hỗ trợ sinh viên
Môn vẽ kĩ thuật xây dựng
Phương pháp dạy học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.24-28
Abstract: Để đáp ứng những nhu cầu GD-DT ngày càng phát triển đa dạng và phong phú, cùng với các phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống, việc bổ sung, cải tiến PPDH cho phù hợp với điều kiện mới là cần thiết đối với tất cả các môn học, cấp học. Trong những năm gần đây, các trường đại học ở Việt Nam đã và đang thúc đẩy việc áp dụng mô hình học tập tích hợp - Blended Learning vào đào tạo đại học vì sự phù hợp và những lợi ích mà mô hình này mang lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59689
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.