Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59694
Title: Agrinesture tổ khuyến nông (By H&P Architects)
Authors: Nguyễn, Trí Thành
Keywords: Agrinesture tổ khuyến nông (By H&P Architects)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 289 .- Tr.26-29
Abstract: Theo phác thảo ý tưởng của H&P, AgriNesture như một khối đất được xắn ra từ đồng ruộng. Nhưng cũng có thể là được lấy từ chính khu mỏ than ở Mạo Khê để trở thành ngôi nhà của người thợ lò.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59694
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.