Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59703
Title: Giới thiệu sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1930-1954)
Authors: Viện Lịch sử Đảng
Keywords: Giới thiệu sách
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tập 1 (1930-1954)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.108-110
Abstract: Nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật xuất bản sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1 (1930-1954)¹, sách do GS, TS, NGND Trịnh Nhu làm chủ biên, cùng tập thể các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Đảng thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59703
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.