Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59707
Title: Những điếm cốt yếu, quan trọng, khi tuyên truyền: Tính nguyên tắc, tính nhân văn, nhân bản trong công tác kiểm tra
Authors: Đoàn, Thế Hanh
Keywords: Công tác kiểm tra
Tuyên truyền
Tính nguyên tắc
Tính nhân văn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.06
Abstract: Những điểm cốt yếu quan trọng khi tuyên truyền, vấn đề được PGS, TS Đoàn Thế Hanh, Giảng viên cao cấp Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn này. Tạp chí Kiểm tra xin đăng toàn văn bài phỏng vấn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59707
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
298.9 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.