Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59722
Title: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với công tác đào tạo Cán bộ lý luận
Authors: Nguyễn, Trọng Phúc
Keywords: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đào tạo cán bộ lý luận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.28-33
Abstract: Tháng 9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và ghi vào sổ vàng của Trường những chỉ dẫn sâu sắc về lý luận và thực tiễn của công tác đào tạo cán bộ. Thời điểm lịch sử đó trở thành ngày truyền thống của Trường Đảng mang tên Bác Hồ vĩ đại. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019), Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ, trong đó có đào tạo cán bộ lý luận của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59722
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.