Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5973
Title: Công đoàn Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát chú trọng chăm lo người lao động
Authors: Kim Thái
Keywords: Công đoàn
Người lao động
Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Chăm lo đời sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.38
Abstract: Quản lý vận hành 2 nhà máy thủy điện gồm Bản Chát (Than Uyên, Lai Châu) và Huội Quảng (Mường La, Sơn La), đây là những địa hình vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, chính vì thế, để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty, trong những năm qua, Công đoàn Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã rất chú trọng chăm lo cho người lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5973
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.