Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5974
Title: Làm nghệ thuật là một lối sống, chứ không đơn thuần là nghề hay nghiệp
Authors: Hoàng, Đăng khoa
Keywords: Nghệ thuật
Lối sống
Nghề
Nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.3-11
Abstract: Ông đi nhiều, dấn nhập nhiều, hành động nhiều, ở hải ngoại cũng lâu, nhưng có vẻ như trước sau ông vẫn là một con người hướng nội, trú ẩn vào thiên nhiên để dò sâu vào bản ngã, vẫn là một chủ thể duy cảm duy mĩ, không thể nào khác được. Tranh của ông, văn dịch và văn sáng tác của ông, cả cuộc đời của ông nữa, cứ đầy lên chất thơ, chất nhạc, đầy lên vẻ đẹp của nỗi buồn. Câu chuyện đời chuyện nghề thú vị mà ông chia sẻ với VNQĐ dưới đây củng cố trong mỗi chúng ta xác tín về tính bí ẩn quyến rũ của duyên phận, và của nghệ thuật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5974
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.