Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59751
Nhan đề: Vai trò giám sát, phản biện Xã hội của báo chí trong kiểm soát quyền lực Nhà nước hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Vai trò của báo chí
Giám sát
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.96-100
Tóm tắt: Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ, kiểm soát quyền lực nhà nước chính là nhằm đảm bảo cho tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là công việc đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội, với nhiều phương thức, biện pháp khác nhau. Phát huy vai trò của báo chí có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59751
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.