Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/598
Title: Quản lý đầu tư phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng cần theo quy hoạch và có kế hoạch
Authors: Đỗ, Viết Chiến
Keywords: Phía bắc sông Hồng
Quy hoạch đô thị
Quản lý đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.30-32
Abstract: Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị ra đời đã kịp thời điều chỉnh thực tế phát triển đô thị tại các địa phương như: Phát triển đô thị theo quy hoạch nhưng còn thiếu kế hoạch dẫn đến đầu tư dàn trải (dàn hàng ngang); Dự án được hình thành trên cơ sở vết loang của đô thị (định hướng quy hoạch chung) – đầu tư theo kiểu phong trào, không xuất phát từ nhu cầu và nguồn lực thực có của đô thị dẫn đến lãng phí đất đai, mất cân đối cung cầu, thiếu kết nối hạ tầng, nguy cơ phát triển không bền vững. Nghị định 11/2013/NĐ-CP cần được coi là kim chỉ nam để quản lý phát triển khu đô thị Bắc sông Hồng phát triển theo đúng quy hoạch.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/598
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.