Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Đăng Doanh-
dc.contributor.authorLê, Đăng Khoa-
dc.date.accessioned2021-07-30T01:32:58Z-
dc.date.available2021-07-30T01:32:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-4875-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59809-
dc.description.abstract“Một số cấu thành tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015 - hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng”, tác giả Lê Đăng Doanh - Lê Đăng Khoa nhận định: Để thực hiện chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội, Nhà nước ban hành pháp luật, trong đó có pháp luật hình sự, nhằm răn đe, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm hại đến các lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và của công dân. Việc quy định một hành vi cùng các dấu hiệu cụ thể là tội phạm, khoa học luật hình sự coi đó là các cấu thành tội phạm. Có thể hiểu, cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý quy định những dấu hiệu, những hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà Nhà nước coi là tội phạm và được quy định trong Bộ luật Hình sự. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyệt đại đa số các cấu thành tội phạm đã phản ánh đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của loại tội phạm nhất định, có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích một số cấu thành tội phạm với nội dung quy định chưa có sự thống nhất, ảnh hưởng đến việc áp dviệc áp dụng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.15-20-
dc.subjectBộ luật Hình sự năm 2015vi_VN
dc.subjectTội phạmvi_VN
dc.titleMột số cấu thành tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015 – hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.