Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59860
Title: Đã rét... còn sương muối
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Công tác kiểm tra
Cảm nhận
Mẫu chuyện tình huống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.67-68
Abstract: Đang bóc lịch trong nhà lao thì cơ quan điều tra lại gọi Trịnh lên vì liên quan đến một vụ án khác mà Trịnh không ngờ tới. Trịnh nghĩ về cơ quan mới thì cái bóng ngày trước chắc đã khuất lấp rồi. Thêm nữa nhiều việc làm trước đây của Trịnh đều là theo chỉ đạo của sếp trên. Chẳng lẽ Trịnh sai mà cấp trên lại ngồi yên chắc?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59860
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
526.99 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.