Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59863
Title: EVNNPT và mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống truyền tải điện Quốc gia
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: EVNNPT
Nâng cao hiệu quả
Truyền tải điện Quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 164+165 .- Tr.32-36
Abstract: Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng đã có cuộc trao đổi với Phóng viên Tạp chí Năng lượng Việt Nam về những thành quả đạt được trong năm 2018, những nhận định về khó khăn trong đảm bảo cung cấp điện trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là kế hoạch của EVNNPT trong việc phát triển đồng bộ luới truyền tải điện để truyền tải các nguồn điện năng lượng tái tạo và các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59863
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.