Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59863
Nhan đề: EVNNPT và mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống truyền tải điện Quốc gia
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: EVNNPT
Nâng cao hiệu quả
Truyền tải điện Quốc gia
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 164+165 .- Tr.32-36
Tóm tắt: Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng đã có cuộc trao đổi với Phóng viên Tạp chí Năng lượng Việt Nam về những thành quả đạt được trong năm 2018, những nhận định về khó khăn trong đảm bảo cung cấp điện trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là kế hoạch của EVNNPT trong việc phát triển đồng bộ luới truyền tải điện để truyền tải các nguồn điện năng lượng tái tạo và các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59863
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.