Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59867
Title: Tiêu chuẩn, quy chuẩn phát triển nhà ở xã hội
Authors: Thanh Nga
Keywords: Nhà ở xã hội
Quy chuẩn
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 637 .- Tr.08-09
Abstract: Qua từng thời kỳ, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp quản lý, khuyến khích các địa phương, chủ đầu tư và người dân phát triển nhà ở xã hội tuân thủ quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở xã hội. Trong đó, quy định diện tích tối thiểu cho nhà chung cư lô 25 m2 đã được ban hành từ năm 2019 bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN04:2019/BXD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59867
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
593.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.