Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5987
Title: Vài suy nghĩ về "diễn biến hòa bình" trong văn học, nghệ thuật hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Nghĩa
Keywords: Diễn biến hòa bình
Văn học
Nghệ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.91-93
Abstract: Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam là thành quả ngàn năm lao động, sáng tạo, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tư tưởng chân, thiện, mĩ của nhân dân ta. Nhiều tác phẩm văn học từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn... cho đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ... đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5987
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_149.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.