Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/599
Title: Ứng dụng mô hình TOD trong phát triển đô thị khu vực Bắc sông Hồng
Authors: Nguyễn, Khắc Hưng
Keywords: Mô hình TOD
Quy hoạch đô thị
Phía bắc sông Hồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.38-42
Abstract: Mô hình phát triển theo định hướng giao thông (TOD) (Transit Oriented Development) từ lâu đã được nhiều đô thị trên thế giới áp dụng để phát triển, bởi các lợi thế về gắn kết nối giao thông công cộng (GTCC) khối lượng lớn với quy hoạch sử dụng đất đai có hiệu quả. Phát triển đô thị theo mô hình TOD đồng thời mang lại những cơ hội tốt về cải tạo cảnh quan và tái thiết đô thị dọc hành lang của các tuyến trục giao thông. Với kinh nghiệm thực hiện của thế giới cùng các lợi thế và tiềm năng, việc triển khai áp dụng mô hình TOD trong phát triển khu vực đô thị Bắc sông Hồng sẽ mang lại một số lợi thế lớn, nhưng cũng cần những định hướng và cách làm cụ thể.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/599
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.