Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59908
Title: Một số giải pháp đảm bảo cung cấp đủ điện trong ngắn hạn
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Một số giải pháp đảm bảo
Đủ điện trong ngắn hạn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 166 .- Tr.22-23
Abstract: Sự chậm trễ, rủi ro trong xây dựng các nguồn điện phía Nam hiện nay và sắp tới đã làm cho việc vận hành hệ thống điện hết sức khó khăn, tăng thêm chi phí về nhiên liệu đắt tiền và tăng tổn thất truyền tải từ miền Bắc, miền Trung vào Nam. Trong ngắn hạn, ngành điện, mà trách nhiệm trực tiếp là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn có thể tìm mọi phương cách để không thiếu điện cho nền kinh tế, nhưng trong trung và dài hạn, còn nhiều thách thức phải vượt qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59908
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
864.41 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.