Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59949
Title: Một số đánh giá về 40 năm cải cách xã hội ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: Xã hội
Trung Quốc
Dân sinh
Quản trị xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.3-14
Abstract: Trải qua 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều phương diện, nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhưng sự phát triển quá nhanh của Trung Quốc cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề, đó là tình trạng thiếu nhịp nhàng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, phát triển xã hội tụt hậu so với phát triển kinh tế. Điều này thể hiện ở đời sống dân sinh đang gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng tới cục diện phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Chính vì thế, từ Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc (2007), nước này đã có những chuyển biến quan trọng trong đường lối xây dựng xã hội với trọng tâm là công tác dân sinh nhằm làm cơ sở để thực hiện phát triển ổn định, nhịp nhàng và bền vững. Bài viết nhìn lại quá trình chuyển biến nhận thức của ĐCS Trung Quốc trong lĩnh vực xã hội kể từ năm 1978 đến nay, đánh giá những thành quả đạt được, vấn đề tồn tại và dự báo xu thế phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59949
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.