Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59954
Title: Tình hình phát triển văn hóa Trung Quốc năm 2018 xu hướng chính sách năm 2019 và khả năng tác động đến Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Trung Quốc
Văn hóa
Vấn đề nổi bật
Triển vọng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.53-66
Abstract: Năm 2018 đã đánh dấu chặng đường 40 năm cải cách mở cửa nền văn hóa Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách toàn diện của nước này. Văn hóa đang từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong kết cấu sức mạnh tổng hợp quốc gia đồng thời coi là điểm tựa về tư tưởng cho cải cách kinh tế và chính trị. Năm 2018, tiếp tục những nỗ lực về cải cách thể chế văn hóa, Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoàn thiện pháp quy về văn hóa. Trên cơ sở tiếp cận về chính sách, bài viết đi sâu đánh giá các vấn đề nổi bật trong phát triển văn hóa Trung Quốc năm 2018 và phân tích triển vọng năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59954
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.