Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59983
Title: Thiết lập hệ phương trình giải bài toán phân tích tĩnh thanh cong phẳng bằng phương pháp phần tử biên
Authors: Trần, Thị Thúy Vân
Trần, Trung Hiếu
Keywords: Phương pháp phần tử biên
Phân tích tĩnh
Thanh cong phẳng
Phương trình tích phân biên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 637 .- Tr.76-79
Abstract: Bài báo trình bày đường lối thiết lập hệ phương trình đại số giải bài toán xác định nội lực và chuyển vị của thanh cong phẳng bằng phương pháp phần tử biên. Phương pháp phần tử biên có mô hình toán học được thiết lập trên cơ sở lời giải của phương trình tích phân biên. Các hàm nghiệm chuyển vị và nội lực của phần tử được xây dựng trên cơ sở lời giải Côsi của phương trình vi phân cơ bản áp dụng đối với các phần tử thanh cong. Từ đó, thiết lập hệ phương trình đại số xác định các thông số như nội lực, chuyển vị tại các điểm biên phần tử, xây dựng phương trình giải cho các phần tử mẫu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59983
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
989.71 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.