Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6000
Title: CẢI THIỆN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG SYNSET CỦA MẠNG TỪ TIẾNG VIỆT
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Trương, Như Ý
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay việc xây dựng một cơ sở dữ liệu từ vựng cho một ngôn ngữ đang dần trở nên phổ biến, tuy nhiên, đối với người dùng Tiếng Việt dù có nhiều nghiên cứu xây dựng song vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng mạng từ tiếng Việt có không ít những yếu tố làm ảnh hưởng đáng kể đến số lượng thành viên trong tập đồng nghĩa. Để giải quyết vấn đề nêu trên, đề tài luận văn “Cải thiện số lượng thành viên trong synset của Mạng từ tiếng Việt” nghiên cứu giải pháp trong việc nâng cao số lượng thành viên của một synset trong mạng từ tiếng Việt thông qua việc sử dụng các phương pháp Word Embedding.
Description: 52 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6000
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
795.4 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.