Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60005
Title: Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới
Authors: Đỗ, Phương Thảo
Keywords: Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
Trong bối cảnh mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.10-13
Abstract: Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015), Nhà nước đã nỗ lực, cũng như thực hiện rất nhiều giải pháp để tháo gỡ, khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN). Nhìn lại bức tranh DN thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy DN phát triển trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60005
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.