Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60027
Title: Các vấn đề vận hành hệ thống điện khi tích hợp nguồn điện tái tạo
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Vận hành hệ thống điện
Tích hợp nguồn điện tái tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 167+168 .- Tr.20-21
Abstract: Thực tế đã cho thấy, các thách thức đã xuất hiện khi hàng loạt dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời được trình và phê duyệt vào Quy hoạch phát triển nguồn điện. Như đã nêu trong kỳ trước, về vấn đề lưới điện không thể hấp thụ, cũng như truyền tải nổi lượng công suất điện mặt trời, điện gió phát triển tập trung tại một số tỉnh nhất định. Còn vấn đề vận hành hệ thống điện khi có sự tham gia đáng kể của điện mặt trời, điện gió thì ra sao?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60027
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.