Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60042
Title: Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.66-68
Abstract: Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh, thì vấn đề chi ngân sách nhà nước (NSNN) sao cho vừa đúng quy định của pháp luật, vừa chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của địa phương là rất quan trọng. Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo của khu Việt Bắc nói riêng và của vùng Trung du miền Đông Bắc nói chung, nên được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp so với nhu cầu, thì công tác quản lý chi NSNN cần được điều hành làm sao cho nguồn lực công này đáp ứng tốt nhất yêu cầu của địa phương, cũng như giảm tải công việc nghiệp vụ đối với bộ máy quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60042
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.