Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60042
Nhan đề: Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Từ khoá: Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước
Tỉnh Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.66-68
Tóm tắt: Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh, thì vấn đề chi ngân sách nhà nước (NSNN) sao cho vừa đúng quy định của pháp luật, vừa chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của địa phương là rất quan trọng. Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo của khu Việt Bắc nói riêng và của vùng Trung du miền Đông Bắc nói chung, nên được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp so với nhu cầu, thì công tác quản lý chi NSNN cần được điều hành làm sao cho nguồn lực công này đáp ứng tốt nhất yêu cầu của địa phương, cũng như giảm tải công việc nghiệp vụ đối với bộ máy quản lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60042
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.