Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6005
Title: Thơ Nguyễn Bính từ kí hiệu sinh thái đến không gian tự tình
Authors: Lý, Hoài Thu
Keywords: Nguyễn Bính
Kí hiệu sinh thái
Không gian tự tình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.106-111
Abstract: Trong đội ngũ tài danh của phong trào Thơ mới, Nguyễn Bính là một trường hợp, một chân dung khác lạ, “đứng riêng một cõi”. Thơ ông là sự giao hoà giữa tâm thức lãng mạn hiện đại nửa đầu thế kỉ XX với điệu hồn dân tộc xưa cũ. Đọc thơ ấy, dường như người ta quên đi sự bùng nổ của công cuộc giao lưu và tiếp biến, sự va chạm Đông - Tây để được sống chậm, được đắm mình vào những câu thơ thấm đượm phong vị ca dao, trong sáng, yên bình, gần gũi và rất dễ đi vào lòng người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6005
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_309.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.