Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60064
Title: Giải pháp bảo vệ bờ sông bằng công nghệ cỏ Vetiver - trường hợp áp dụng tại xã Hòa Phong, thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Ngọc Dương
Lê, Anh Tuấn
Huỳnh, Văn Thắng
Nguyễn, Tố Quyên
Trần, Văn Mẫn
Nguyễn, Công Phong
Keywords: Bảo vệ bờ sông
Giải pháp kè mềm
Công nghệ cỏ Vetiver
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 637 .- Tr.121-125
Abstract: Việt Nam là nước nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, hằng năm chịu ảnh hưởng của rất nhiều thiên tai tự nhiên, dưới tác động của quá trình biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng tiêu cực, thiệt hại do thiên tai tự nhiên nói chung, lũ lụt nói riêng được dự báo sẽ tăng nhanh trong các năm sắp tới, tập trung tại các khu vực ven sông, ven biển. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam, vấn đề sạt lử bờ sông ở khu vực này diễn ra khá nghiêm trụng, ảnh hưởng to lớn đến quá trình phát triển của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60064
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.