Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60083
Title: Ánh dương của Đảng xua tan mùa Đông
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Ánh dương của đảng xua tan mùa đông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.6-8
Abstract: Thực dân Pháp, những kẻ máu lạnh xứ Phú Lang Sa , xâm lược và đô hộ đất nước ta khiến cả dân tộc Việt Nam bị đẩy vào một mùa đông lạnh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60083
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.