Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60087
Title: Tham luận dẫn đề: Không gian công cộng trong đô thị
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Không gian công cộng trong đô thị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.9-10
Abstract: Không gian công cộng trong đô thị có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của người dân đô thị, phục vụ cho sự phát triển kinh tế bền vững; cuộc sống của người dân trong đô thị ngày càng nâng cao với tiêu chí không chỉ bó hẹp trong việc tăng diện tích và tiện nghi trong ngôi nhà, căn hộ mà là một loạt tiêu chí Môi trường sống xung quanh nơi làm việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60087
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.