Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60099
Nhan đề: Chính sách quản lý phát triển không gian công cộng tại Việt Nam tồn tại, hạn chế và khuyến nghị
Tác giả: Nguyễn, Hồng Hạnh
Từ khoá: Chính sách quản lý phát triển
Không gian công cộng
Việt Nam
Tồn tại
Hạn chế
Khuyến nghị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.22-26
Tóm tắt: Đặc tính của một thành phố được xây dựng trên cơ sở nào? Chính là không gian công cộng. Không gian công cộng chứ không phải là không gian của một cá nhân nào. Giá trị củạ không gian công cộng nằm ở chỗ nó có ảnh hưởng tốt tới giá trị của không gian riêng tư. Chúng ta nên tạo điều kiện để cho mọi người thấy rằng không gian công cộng là tài sản của tất cả mọi người, của cả thành phố [1]. Từ những yêu cầu của thực tế đời sống đô thị và các quan điểm về không gian công cộng hiện nay trên thế giới và Việt Nam, rất cần thiết rà soát, đánh giá những công cụ quản lý để các không gian công cộng thực sự mang lại những giá trị cho cuộc sống người dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60099
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.