Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/600
Title: Vấn đề tăng năng suất trong tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam: Xu thế và thách thức
Authors: Nguyễn, Đình Cung
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Tăng năng suất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.32-37
Abstract: Báo cáo Việt Nam 2035 cho rằng, nếu Việt Nam vẫn giữ tốc độ như hiện nay sẽ khó thu hẹp khoảng cách giữa các nước. Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay khá thấp, thấp hơn 6 lần so với Malaysia và thấp hơn 15 lần so với Singapore. Từ năm 2018, nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 7% như kế hoạch thì gia tăng năng xuất lao động (NSLĐ) phải trên 6% một năm. Trong đó, giai đoạn 2011-2016 chỉ đạt 4,6%, như vậy khoảng cách tới mục tiêu là hơn 1%. Đây là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/600
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_508.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.