Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60115
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Xây dựng góp phần
Sự nghiệp phát triển
Kinh tế xã hội của đất nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.27-28
Abstract: Qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng về những kết quả của ngành xây dựng đạt được trong năm 2018. Những thành quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thành quả đó có được là do sự nỗ lực !ao động của hàng triệu cán bộ công nhân viên chức, người lao động đang làm việc ngày đêm trên các công trường xây dựng, trong các nhà máy, xí nghiệp, các Viện, trường và các cơ quan quản lý các cấp trong đó có sự góp sức của hàng vạn hội viên của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, của 12 hội ngành Trung ương, các Hội Xây dựng Tỉnh, Thành phố và trên 60 hội viên tập thể là hội viên của Tổng Hội Xây dưng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60115
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.