Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60119
Nhan đề: Tưởng rằng sáng kiến hóa ra tối kiến gây hậu quả
Tác giả: Xuân Nguyên
Từ khoá: Sáng kiến
Tối kiến
Gây hậu quả
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.30-32
Tóm tắt: Độ này trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra hàng loạt tin nói về việc hạn chế xây dựng nhà cao tầng ở nơi nọ nơi kia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60119
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.