Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60133
Title: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, phát triển ngành công nghiệp ô tô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng
Phát triển ngành công nghiệp ô tô
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.77-79
Abstract: Điều dễ nhận thấy trong việc phát triển công nghiệp ô tô của các nước trên thế giới là các nước đi sau bao giờ cũng tốn ít thời gian hơn các nước đi trước, bởi đã có sự tiếp thu kinh nghiệm công nghệ sản xuất song song với quá trình đi tắt, đón đầu kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Đây là điều mà Việt Nam cần quan tâm để nghiên cứu, xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. Do đó, việc tìm hiểu quá trình phát triển công nghiệp ô tô của một số quốc gia, như Hàn Quốc và Thái Lan để tìm hướng đi cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển tối ưu là vô cùng quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60133
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.