Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60138
Nhan đề: Đánh giá phương pháp tiếp cận giảm ngập phân tán tại khu vực trũng thất đã đô thị hóa ở ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Trịnh, Thanh Tú
Hồ, Văn Hòa
Trần, Hoàng Nam
Từ khoá: Quản lý giảm ngập phân tán
Quản lý thoát nước mưa bền vững
quản lý phát triển tích hợp
Thành phố & cộng đồng thông minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.44-51
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận giảm ngập phân tán nhằm tăng cường năng lực thấm, trữ nước mưa từ nhiều chủ thể khác nhau để giải quyết tình trạng ngập úng trong bối cánh phát triển không đồng bộ ở các khu vực ven đô đã đô thị hóa. Nhóm tác giả xây dựng các khuyến nghị dựa trên nghiên cứu thực địa tại một khu dân cư ven đô có địa hình trũng thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ mô hình tính toán khi áp dụng giải pháp tổ hợp tăng khả năng thấm và trữ nước mưa được đối chiếu với phản hồi từ đại diện hộ gia đình về mức độ thiệt hại và khả năng chi trả sẽ cung cấp thêm thông tin để các nhà quản lý lựa chọn cách tiếp cận "thông minh hơn” để huy động sức mạnh của cả xã hội vào lĩnh vực giảm ngập theo hướng bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60138
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.