Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60156
Nhan đề: Hiệu quả triển khai các công cụ marketing của chuỗi Vinmart+ theo đánh giá của khách hàng
Tác giả: Nguyễn, Bảo Ngọc
Từ khoá: Cửa hàng tiện ích
Các công cụ marketing
Chuỗi cửa hàng tiện ích
Vinmart+
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Trên cơ sở phỏng vấn khách hàng - người tiêu dùng mua sắm tại chuỗi Vinmart của Vincomerce trên địa bàn TP. Hà Nội, nghiên cứu đưa ra những nhận định, đánh giá thực trạng triển khai các công cụ marketing chủ yếu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các công cụ marketing của chuỗi Vinmart* nói riêng và các chuỗi cửa hàng tiện ích cạnh tranh trên địa bàn Thành phố nói chung.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60156
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.