Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60168
Title: Bác Hồ nói chuyện "Tết" và "Xuân"
Authors: Xuân Nguyên
Keywords: Bác Hồ nói chuyện "Tết" và "Xuân"
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.98
Abstract: Trong một bài báo viết cho Tạp chí “Vì một nền hòa binh lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” - Cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin quốc tế vào đầu năm 1952, Bác Hồ kể với bạn bè quốc tế mùa Xuân ở Việt Nam:
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60168
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
781.17 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.