Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60188
Title: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khu vực công của Hàn Quốc
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Khu vực công của Hàn Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03(176) - Tr.92-97
Abstract: Khái quát về nền công vụ và chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công của Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia thuộc Đông Á có diện tích 99.392 km2. Hàn Quốc là thành viên của Liên hợp quốc, WTO, OECD và nhóm các nền kinh tế lớn G201; là thành viên sáng lập của APEC và Hội nghị cấp cao Đông Á. Cơ quan hành pháp ờ Hàn Quốc do Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu nhà nước và là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Tổng thống có quyền tuyên bố chiến tranh, đề xuất các dự án luật, tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật 2, nhưng không có quyền giải tán quốc hội. Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm với sự phê chuẩn của Quốc hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60188
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.