Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/602
Title: Nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới
Authors: Đặng, Kim Khôi
Bùi, Thị Việt Anh
Keywords: Nông sản
Chuỗi giá trị toàn cầu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.52-56
Abstract: Từ vị trí là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, cho đến nay, Việt Nam đứng trước nguy cơ mất dần lợi thế trong chuỗi giá trị toàn cầu nếu không có sự thay đổi kịp thời. Bài viết đánh giá về vị thế các mặt hàng nông sản của Việt Nam hiện nay, xác định những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới, đồng thời kiến nghị một số hàm ý chính sách để hàng nông sản Việt Nam phát huy được thế mạnh, chiếm lĩnh thị trường quốc tế là vấn đề đang đặt ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/602
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_463.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.