Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60258
Nhan đề: Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội
Tác giả: Tạ, Thu Thủy
Từ khoá: Phòng chống tham nhũng
Tổ chức chính trị - xã hội
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 06 - Tr.25-28
Tóm tắt: Tại Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 9 Hiến pháp 2013).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60258
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.