Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60272
Title: Ứng dụng marketing Online trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Authors: Vũ, Thị Hường
Keywords: Ứng dụng marketing Online
Trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.55-57
Abstract: Hiện nay, trong chiếc bánh marketing “du lịch trực tuyến”, doanh nghiệp nội mới chỉ chiếm 20% thị phần, còn 80% miếng bánh đang thuộc về các doanh nghiệp ngoại (Đắc Linh, 2018). Trong bốì cảnh đó, một trong những giải pháp được đặt ra là doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội, giải quvết những khó khăn thách thức để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing Online trong kinh doanh du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60272
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.