Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60285
Title: Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Nâng cao chất lượng
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.70-72
Abstract: Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là Lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm, ngân sách tỉnh Thái Nguyên dành một tỷ lệ lớn chi cho đầu tư XDCB. Tuy nhiên, cũng như tình trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước, chất lượng hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn hạn chế. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60285
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.