Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60297
Title: Biến rác thành năng lượng xu hướng mới bảo vệ môi trường
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Biến rác thành năng lượng
Xu hướng mới bảo vệ môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 316 .- Tr.7-8
Abstract: Trong bối cảnh rác đang là vấn đề nóng của xã hội, những phương pháp xử lý rác nhanh gọn, đảm bảo an toàn sẽ được nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công nghệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60297
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.