Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60307
Title: KTTT định hướng XHCN và dự báo những tác động tới Mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Vỉêt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: KTTT định hướng XHCN và dự báo
Những tác động tới Mô hình tổ chức hệ thống chính trị
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.3-6
Abstract: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCH) ở Việt Nam là hướng đi đúng, song còn chưa hoàn thiện. Dự báo, sự phát triển này sẽ có những tác động đến mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam. Do đó, cần thường xuyên theo dõi sâu sát, nắm bắt tình hình đế rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60307
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.